Dobrý den, vítáme Vás na stránkách společnosti MADEX CZ.
 
NOVINKY & AKTUALITY
24.04.2017
Od 1. dubna 2017 realizujeme dotační projekt s názvem: Zlepšujeme firemní procesy odborným vzděláváním. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a bude realizován celkem 24 měsíců. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu zapojíme 90 % našich zaměstnanců, kteří postupně absolvují vzdělávací akce z oblasti měkkých a manažerských dovedností, IT dovedností, technického a jiného odborného vzdělávání a vzdělávání vedené vlastním interním lektorem. Věříme, že projekt bude pro naši organizaci přínosem. Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004723
05.01.2017
Projekt MULTIFUNKČNÍ MOBILNÍ KONTEJNEROVÝ MONOBLOK KOMPLEXNÍHO SYSTÉMU TEPELNÝCH ČERPADEL CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0002358 je spolufinancován Evropskou unií. Výzkum, vývoj a realizace multifunkčního mobilního monobloku komplexního systému tepelných čerpadel a výparníků, pro získávání tepelné energie v systému vzduch-voda, se schopností jeho bleskového vyskladňování do volného terénu kontejnerovým nosičem.
28.02.2012
Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p. nám udělil certifikát a značku CE pro konstrukční ocelové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce třídy provedení do EXC2
 
MOBILNÍ KONTEJNEROVÝ MONOBLOK
SYSTÉMU TEPELNÝCH ČERPADEL

Multifunkční mobilní kontejnerový monoblok komplexního systému tepelných čerpadel

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0002358

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

 

KONTEJNEROVÝ SYSTÉM TEPELNÝCH ČERPADEL
VZDUCH/VODA S MODULÁRNÍ TECHNOLOGIÍ
O VÝKONECH 50 100 150 200 KW

 

Přednosti zařízení
Komplexní technologie mobilního kontejnerového monobloku sdružující systém
samostatných bloků tepelných čerpadel VZDUCH/VODA s jejich technologickým
příslušenstvím s možností dodávek tepla chladu

Modulárnost výkonu technologie v kategoriích 50 100 150 200 kW

Umístění ve vnějším prostředí, mimo budovu s možností operativního
připojení k topnému systému

Flexibilní transport systému běžně dostupnými prostředky

Nosná základna s automatizovanou střešní konstrukcí vhodná pro aplikace
v lokalitách s vysokou četností sněhových srážek

Volitelný systém automatizované stínění výparníkových bloků

Řídicí systém místní i vzdálená správa technologie

Systém integrovaných výparníkových bloků, je možné zásobovat nízko
potenciálním zdrojem tepla okolního prostředí případně průmyslovým
odpadním vzduchem

 

Možnosti využití

Využívání v plánovaných událostech s krátkodobou instalací

-rekonstrukce a revitalizace budov a hal,

-expedice, kulturní a jiná shromáždění situovaná v provizorním zastřešení,

-vytápění chlazení a ohřev vody v ubytovacím kancelářském zázemí na

centralizovaných pracovištích při libovolné výstavbě,

-jako součást humanitárních táborů

Konvenční využívání všude tam, kde je kladen důraz na ekologické vytápění

chlazení bez znečišťování okolního ovzduší, v obytných a kancelářských

sídlištích, výrobních podniků a moderní výstavby


Fotogalerie 
 
MaDeX s.r.o.     |     2010-2012     |     Developed by NET sign studio